25 Jul 2018

Bukan Siapa Tetapi Apa yang Dikatakan

Menolak kebenaran adalah ciri kesombongan. Bukan siapa yang mengatakan tetapi apa yang disampaikan. 

0 komentar:

Posting Komentar